Predikan från mars 2015

4 Items

Jesu viktigaste budskap del 3

Hela våren behandlar vi Jesus i våra predikningar. Denna predikan är den sista i serien om Jesu viktigaste budskap. Här inleds med en mycket snabb repetition av de två föregående predikningarna och sedan kommer vi in på hur konflikten mellan rikena ser ut. På vilket sätt hamnar Jesus i konflikt med den här världen? Predikan berör konfrontationsområdena andemakter, sjukdom, naturen, synden och döden. Leticia Amaral delar också ett härligt vittnesbörd och undervisar om hur vi kan bejaka Guds rike i våra liv och låta Jesus hjälpa oss med sånt som ansätter oss, t.ex. sjukdomar.

Jesu viktigaste budskap del 2

När Jesus kom bar Han med sig och upprättade Guds rike på ett nytt sätt. Detta får konsekvenser på många plan för oss människor. I den här predikan talas dels om hur vår nuvarande situation ser ut med utgångspunkt i George Eldon Ladds kända ”redan nu men ännu inte”, och dels om hur det påverkar t.ex. vårt sätt att relatera till Gud, till varandra, till skapelsen och inte minst till oss själva.

Romarbrevet 8 – Nåd och kärlek från Fadern

Den här söndagen var Umeå Vineyard på besök i Skellefteå för att möta Skellefteå Vineyard och predikan ingår i deras tema för våren som är Romarbrevet. Predikan handlar om Romarbrevet kapitel 8 och tar förutom några inledande historiska fakta om Romarbrevet upp teman som nåd, den helige Ande, hur vi blir mer lika Jesus och […]