Predikan från 2014

6 Items

Den skandalösa nåden

Predikan om Guds ofattbara och ibland provocerande nåd. Från gemensam gudstjänst med Skellefteå Vineyard i Skellefteå.