Långfredagskväll och Jesu lidande är över.  Nu väntar vi på vad som ska komma. 

På korset tog Han dina svagheter, sjukdomar, brister och synder. På korset öppnade Han vägen för dig hem till Fadern. 

Hans kropp bröts ner för att din skulle kunna bli hel. Hans blod utgjöts för att du skulle kunna bli ren. Hans död vann liv åt dig.