God eftemiddag!

Och God Jul!!

Snart är julen här och det börjar märkas på temperatur och snö på marken. 
Söndagen som kommer är vår sista samling innan vårt jul och nyårsuppehåll.

JULFEST
På söndag nu den 16/12 har vi julfest tillsammans med Björkstakyrkan.
Festen börjar kl 15:00 så du som har mat med, var gärna där kl. 14:30-14:45 så vi hinner ställa iordning allt innan det börjar.
Du som kan hjälpa till innan får gärna komma runt 14:00.

NATTVARD
Den 13 januari startar vi upp terminen igen med en nattvardssamling som vanligt i Frälsningsarmén kl. 15:00.

UNITE
Under nyår är vi med och arrangerar den stora ungdomskonferensen UNITE på Nolia. Bed göra för det och om du har åldern inne, anmäl dig och kom. Det finns också ett spår för unga vuxna där Ulf kommer att undervisa en del. http://unitesweden.se/norr/info/

Blessings
Och stort välkommen till vår Kung! Kung Jesus!