Dagen före julafton samlas vi 15:00 på frälsningsarmen för Julbön.

En enkel samling med lite lovsång, bön, läsning av julevangeliet och glöggfika.

Varmt

Välkommen!