Allmän info | För lovsångsledare | För hemgruppsledare |

På den här sidan kan du hitta länkar till olika sidor och dokument som är interna för Umeå Vineyard. Det kan t.ex. handla om planeringen för gudstjänsterna, instruktioner för städning, församlingens ekonomi, instruktioner till lovsångsledare och en del annat liknande. På de interna sidorna kan du också skriva kommentarer.

Om du kommer på saker som du tycker borde finnas här men som inte gör det så säg gärna till.