Välkommen att fira Gudstjänst med Umeå Vineyard!
 
Vi möts kl. 11:00 i Frälsningsarméns lokaler i Umeå.
 
När vi kommer tillsammans för att fira gudstjänst handlar mycket om tillbedjan. Gud gör så mycket med oss när vi tillber Honom. Förutom tillbedjan och närhet till Gud blir det undervisning i Guds Ord, bön och förbön, fika och gemenskap. Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard tillsammans.
 
Varmt välkommen!