Välkommen att fira Gudstjänst med Umeå Vineyard!

Vi möts varje vecka centralt i Umeå på Frälsningsarmén kl 15:00.
(Kungsgatan 47).

När vi kommer tillsammans för att fira gudstjänst handlar mycket om tillbedjan. Gud gör så mycket med oss när vi tillber Honom. Förutom tillbedjan och närhet till Gud blir det undervisning i Guds Ord, bön och förbön, fika och gemenskap och lite lekar eller film för barnen.

Ungefär en gång i månaden firar vi också nattvard tillsammans.

Varmt välkommen!