Vi samlas för att tillbe och upphöja Gud Fader, för att uppmuntra varandra och för att få mera tag på Guds rike och vad det betyder i våra liv! Barnkyrkan är också igång.

Plats: Frälsningsarmén (Kungsgatan 47)
Tid: 15:00

Varmt välkommen!