Vi samlas i Frälsningsarmen och ber för vår stad. Alla är välkomna. Det brukar komma folk från många olika församlingar.