Varje lördag samlas ett ekumeniskt nätverk kl. 10:30 på Frälsningsarmén för att be för Umeå.

Alla är välkomna.