Bön med enkel frukost för den som vill.

Vi ber för Umeå, församlingen, vårt land, varandra och andra saker som är aktuella.

Kom och gå som det passar.

Välkommen