Bibeln är en fantastisk bok!

Varje lördag hela oktober har vi därför bibelstudie på Borgvägen. Tiden är alltid samma, mellan 10 och 12 på förmiddagen.

Vi kommer att prata om Bibeln ur många olika synvinklar och du kommer efter oktober månad känna att du har mycket bättre koll på vad Bibeln är för en bok, hur du hittar rätt i den och hur den kan hjälpa dig fördjupa din relation med Gud.

Mot slutet av oktober kommer vi börja ta upp olika teman och frågeställningar som de som deltar kommer med.

Varmt välkommen!